Startsiden
Myrmo Charolais
Landbruksentreprenør
Kontakt

Fakta om Charolais

Charolais er blant verdens eldste kjøttferaser, det er funnet stamtavler for rasen som er datert helt tilbake i år 878. Rasen har sitt navn fra byen Charolles som ligger i den sentrale delen av Frankrike. I dette området ble rasen avlet frem som trekkdyr, hvilket har resultert i at rasen er storvokst og svært muskelsatt. Til Norge kom de første dyrene tidlig på 60-tallet. Rasens kjøttproduksjonsegenskaper og gode gemytt har gjort den svært populær blant norske ammekuprodusenter. Charolais er i dag en av de dominerende kjøttferasene i Norge, som i Frankrike.

Kilde: Norsk Charolais

Myrmo Charolais

På Myrmo har vi drevet med Charolais det siden 1988. De 5 første kvigene ble kjøpt hos Ole Johannes Randem på Mysen, en av pionerene innen norsk Charolais-oppdrett. Avlsokse ble kjøpt av Lars Moa på Ler, også han en gammel ringrev innen Charolais-miljøet og antakelig den første oppdretter av Charolais i Trøndelag.

De 10 første årene hadde Vidar dyrene på talle i redskapshuset, men i 1998 ble det bygget lausdriftsfjøs med liggebåser til 27 dyr, og pr i dag huser dette fjøset ca 20 mordyr med kalver, noen ungdyr og en avlsokse.

Flere av mordyrene vi har i dag er direkte etterkommere av eliteoksen Ringo av Oppegård som storkosa seg her på Myrmo i perioden 2001-2003.

Dagens produksjon er basert på ”kvalitet foran kvantitet”. Vi satser på en kolla besetning med gode mordyr som har et godt lynne, lette kalvinger og gir oss flotte kolla kalver og en ekstremt bra tilvekst. Beste okseslakt i 2009 var på 410 kg på 366 dager.

Myrmo Charolais er godkjent som spesialprodusent av Norsk Kjøttfe.

Vi har både kviger og avlsokser til salgs. Ønsker du å kjøpe livdyr, ta kontakt med Christian på tlf: 901 26 267.